Rozdíl mezi konvenční a permakulturní zahradou


 rozdíly mezi zahradami

Zatímco v konvečních zahradách, tak jak je dnes známe, musíme naši výsadbu neustále okopávat, plít a polévat chemikáliemi za účelem lepšího růstu a zbavení se škůdců, v permakultuře naproti tomu vytváříme rovnováhu, ve které se jednotlivé rostliny vzájemně podporují, zeleninu sázíme v hustých polykulturních záhonech a místo plení, si jedlé plevely dáváme do salátu. A dále:

  OKOPÁVÁME A PLEJEME A LEJEME CHEMICK Á HNOJIVA   VYTVÁŘÍME CHYTRÝ DESIGN, VE KTERÉM SE JEDNOTLIVÉ ROSTLINY VZÁJEMNĚ PODPDORUJÍ, ZELENINU SÁZÍME V HUSTÝCH POLYKULTURNÍCH ZÁHONECH A DIVOKÉ PLEVELY DÁVÁME DO SALÁTŮ, MULČUJEME
SÁZÍME MONOKULTURU A VYČERPÁVÁME PŮDU VYTVÁŘÍME PESTROST ROSTLINNÝCH DRUHŮ, ZÚRODŇUJEME PŮDU – SEJEME ZELENÉ HNOJENÍ, UMOŽŇUJEME TLENÍ LISTŮ A VZNIK NOVÉHO HUMUSU
ZALÉVÁME A HNOJÍME MONOKULTURNÍ TRÁVNÍK POJÍDÁME BEZÚDRŽBOVÝ JEDLÝ TRÁVNÍK
SÁZÍME KRÁTKOVĚKÉ, NEMOCEM NÁCHYLNÉ ROUBOVANÉ ZÁKRSKY RADUJEME SE Z KRÁSNÝCH DLOUHOVĚKÝCH NEJLÉPE PRAVOKOŘENÝCH OVOCNÝCH STROMŮ
STŘÍHÁME OVOCNÉ STROMY CTÍME MOUDROST A DOKONALOST ROSTLIN A DÁVÁME JIM SVOBODU VYRŮST DO SVÉHO PŘIROZENÉHO TVARU
STŘÍHÁME ŽIVÝ PLOT VYBÍRÁME VŽDY VHODNOU VELIKOST KEŘE TAK, ABYCHOM HO NEMUSELI ZMENŠOVAT A ZASTŘIHÁVAT
VYTVÁŘÍME MONOTÓNNÍ BEZDUCHÝ PLOT Z TÚJÍ SÁZÍME PESTRÝ ŽIVÝ PLOT Z KVETOUCÍCH A JEDLÝCH KEŘŮ, UŽITEČNÝCH JAK PRO NÁS, TAK PRO PTÁKY A VČELY
BETONUJEME BAZÉN NA CHLOROVANOU VODU A INSTALUJEME SLOŽITÁ A FINANČNĚ NÁROČNÁ ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ BUDUJEME KRÁSNÉ PŘÍRODNÍ SAMOČISTÍCÍ JEZÍRKO
NEUSTÁLE ZALÉVÁME 1 X ROČNĚ MULČUJEME, VYUŽÍVÁME DEŠŤOVOU VODU, TVARUJE TERÉN A VYTVÁŘÍME SVEJLY
ŽIVOČICHOVÉ NEMAJÍ V TÉTO ZAHRADĚ MÍSTO VYUŽÍVÁME ŽIVOČICHŮ A JEJICH PŘIROZENÉ FUNKCE PRO NAŠE DOBRO, VYTVÁŘÍME PRO NĚ VHODNÉ PODMÍNKY A ÚKRYTY
JSME OTROKY NAŠÍ ZAHRADY, VĚTŠINU ČASU STRÁVÍME ÚDRŽBOU ZAHRADA JE ZDE PRO NAŠI RADOST A ODPOČINEK. VĚTŠINU ČASU TRÁVÍME SKLIZNÍ PLODŮ A JEJICH KONZUMACÍ
NAŠE MONOKULTURNÍ, PŘECHEMIZOVANÁ ZAHRADA JE ZÁTĚŽÍ PRO OKOLNÍ EKOSYSTÉM NAŠE PESTRÁ ZAHRADA JE PŘÍNOSEM A OBOHACENÍM PRO SVOJE OKOLÍ
VÝSLEDKEM JE MRTVÁ ZAHRADA ZÁVISLÁ NA NÁS A CHEMIKÁLIÍCH TVOŘÍME PESTRÝ JEDLÝ KVETOUCÍ A VONÍCÍ RÁJ PLNÝ ŽIVOTA