Postup navrhování a ceník


  1. Schůzka s vámi na vašem pozemku, na základě rozhovoru ujasnění zadání, seznam přání, vytvoření fotodokumentace a případné zaměření zahrady nebo předání plánů (geodetické zaměření, katastrální mapa, půdorys domu…), posouzení dané lokality a jejích specifik, stanovení předběžné ceny projektu
  2. Zpracování písemné formy zadání a odsouhlasení s vámi, shromáždění dalších potřebných podkladů
  3. vytvoření půdorysné studie v jedné či více variantách, v případě zájmu možno zpracování návrhu dle Feng-shui
  4. konzultace studie a stanovení finální ceny projektu
  5. zapracování vašich připomínek a zpracování podrobného osazovacího plánu zahrady, případně návrh zahradních prvků – mola, altány, zahradní domečky…
  6. konzultace osazovacího plánu a dopracování projektu do konečné podoby (půdorysy v měřítku, podrobný osazovací plán, okótované půdorysy, tabulka navržených rostlin a jejich počty)
  7. předání projektu, v případě vašeho zájmu dohodnutí možného způsobu spolupráce při realizaci zahrady

postup navrhování

CENÍK:

Každá zahrada je specifická a jedinečná a je potřeba k ní přistupovat individuálně. Uvedené ceny jsou tedy pouze odhadem výsledné ceny.

Kromě velikosti řešeného území záleží na složitosti návrhu, množství navrhovaných prvků,  počtu variant a změn v projektu a také na vámi dodaných podkladech (půdorysné plány, případně geodetické zaměření…).

První schůzka je honorována hodinovou sazbou 550,-Kč/hod. + doprava 6 Kč/km. V případě vzdálenějších míst možno dohodnout individuální cenu za dopravu.

kompletní projekty mini zahrádek do 400 m2 – cena cca 8 – 14 tis

menší zahrady (400 m2 – 1.000 m2) – cena cca 12 – 18 tis

střední zahrady (1.000 – 3000 m2) – cena cca 18 – 25 tis

větší pozemky a rodové statky – cena dle dohody dle rozsahu

*plocha zahrady je brána včetně domu

cena odborné konzultace 550,-/hod.

Studie Feng-shui pro návrh zahrady – 1.500 – 3.000,- Kč dle velikosti pozemku

Feng-shui analýza domu – cca 10.000,- až 12.000,- dle velikosti domu

Měření geopatogenních zón dle velikosti pozemku a množství měření dohodou