Zelené hnojení

Jestliže je půda na vašem pozemku ne příliš kvalitní, možná vyčerpaná předchozím hospodařením klasického zemědělství, můžete využít účinků zeleného hnojení. Jedná se o výsev rostlin, které pomáhají půdu zúrodnit a zregenerovat. Můžete se rozhodnout mezi rostlinou trvalou, např. jetel luční, jetel plazivý, vojtěška, úročník bolhoj aj. a nebo vysít...
číst dále

Mulčování

Mulčování je pokrytí půdy kolem nově zasazeného stromku či keře organickým materiálem (sláma, seno, kůra), který zabrání vysychání půdy v daném místě, díky čemuž bude stromek schopen růst a prosperovat i bez další přídavné zálivky. Zároveň v bezprostřední blízkosti stromku zabráníme možnosti růstu dalších rostlin, které by vytvářeli kořenovou...
číst dále

Kompostování


číst dále

Druhová pestrost

Vyhýbáme se vysazování monokulturních společenstev v rámci živých plotů, zeleninových a květinových záhonů, políček i částí lesa. V monokulturních společenstvech vzniká kořenová i výživová konkurence, protože stejná rostlina má úplně stejné nároky jako její sestra a dochází tak k jednostrannému zatěžování půdy. Naopak druhová pestrost, navíc...
číst dále

Jedlý trávník

Druhová pestrost v rámci trávníku nám navíc může ušetřit spoustu práce a půda na naší zahradě se bude radovat. Místo toho, abychom lili do půdy spoustu jedů, abychom zabránili růstu nežádoucích plevelů, raději si vytvoříme pestrý porost složený z množství různorodých rostlinek, trávníkových léčivek, salátovek a nízkých trvalek, který nemusíme...
číst dále

Polykulturní záhony

Druhová pestrost se nám vyplatí i při pěstování zeleniny. Ve volné divoké přírodě, do které člověk ještě nestačil zasáhnout žádné přemnožení škůdců nehrozí, žádná monokultura tam totiž sama nevyroste. A jak tedy takový polokulturní záhon vypadá? Typickou skupinkou, která ráda roste pohromadě jsou např. tzv. 3 sestry. Jahody zase porostou rády...
číst dále

Dusíkáče

jsou rostliny, produkující svými kořeny speciální bakterie, jež na sebe váží dusík. Ten je pro většinu rostlinných druhů důležitou součástí jejich výživy. Vysazováním dusíkáčů např. v blízkosti ovocných stromů urychlujeme jejich růst a zkracujeme tak dobu, za kterou nám začnou plodit. Mezi tyto tzv. dusíkaté rostliny patří např.: hlošina úzkolistá,...
číst dále

Voda v ekozahradě

Voda je život a voda do zahrady život přináší. Abychom na našem pozemku vytvořili uzavřený harmonický ekosystém, neměli bychom ji opomenout. Vodní jezírko nám vytvoří to správné mikroklima a přitáhne spoustu dalších užitečných živočichů, kteří by u nás jinak nepřežili. Navíc nám v létě dotvoří tu správnou prázdninovou atmosféru a my i naše děti si...
číst dále

Jedlost a maximální užitek

V permakultuře nám jde o to, aby nejlépe vše co roste v naší zahrádce mělo nějaký užitek. Sázíme proto rostliny přinášející nejrůznější jedlé plody ať už pro nás nebo ptáčky, kteří nám to bohatě oplatí svým krásným zpěvem. Živý plot tedy nemusí být sterilní a monotónní, jako ve většině dnes vznikajících zahrad s nezajímavou řadou tůjí,...
číst dále

Využití více pater zahrady

K maximálnímu užitku prostoru nám zejm. v malých zahradách poslouží vytvoření více pater a to jak v rámci rostlin, tak v rámci terénu. Můžeme např. vyhloubit jámu (princip kráterové zahrady), ve které vznikne úplně jiné mikroklima pro rozličné rostlinné druhy než v místě, kam vyhloubenou půdu navršíme ve formě kopečku. Nejen, že nám tak vznikne zajímavý...
číst dále

Vyvýšené záhony

Pokud je půda na našem pozemku nekvalitní, těžká nebo hodně jílová, na pomoc nám přichází vyvýšený záhon. Po vytvoření pevného obvodu, např. z dřevěných fošen, vrstvíme na dno vytyčeného prostoru různé kompostovatelné materiály, jako je listí, sláma, zbytky z kuchyně nebo již hotový kompost a postupně promícháváme se zeminou. Záhon můžeme vylepšit...
číst dále

Bylinková spirála

Speciální verzí vyvýšeného záhonu je bylinková spirála. Jak již název napovídá, jedná se o trojrozměrnou spirálu vybudovanou např. z cihel, kamene nebo i dřevěných fošen (v tom případě ale přicházíme o oblé tvary). Vnitřek je vyplněn zeminou, pod níž opět můžeme aplikovat organické zbytky, větve a na úplné dno nejlépe i kamenivo, sloužící jako drenáž....
číst dále

Sluneční past

Sluneční past je chytrý způsob, jak získat co nejlepší podmínky pro pěstování stromů i zeleniny. Největší stromy vysadíme na severní stranu a směrem na jih sázíme ty menší a nejvíce na jih ty nejmenší, např. zeleninu. Směrem na východ a západ se výška stromů může postupně snižovat a výsledkem je před větrem chráněné a maximálně osluněné místo. Pro...
číst dále

Zdravé přirozené stromy

V posledních době se stalo v podstatě dogmatem, že ovocné stromy se musí stříhat a roubovat. Výsledkem jsou krátkověké zákrsky, často napadané všelijakými chorobami. Čím více se snažíme přírodu manipulovat, tím více se vzdalujeme od její přirozenosti a vyváženosti a vytváříme prostor různým nemocem a škůdcům. Bez umělého zásahu člověka si příroda...
číst dále

Guild – společenstvo ovocného stromu

Každý strom má v rostlinné říši svoje přirozené kamarády, se kterými tvoří vzájemně podpůrné vztahy.
číst dále

Úkryty pro živočichy


číst dále