Feng-Shui v zahradě


Feng-shui je prastará filosofie pocházející z Číny, která se zabývá prouděním energie v prostoru, ať už v našem domě či zahradě a také vlivem planet na kvalitu energie v našem obydlí. Cílem Feng-shui  je vytvořit ideální harmonické prostředí a podpořit člověka ve všech životních oblastech – práce, kariéra, hojnost, partnerství, zdraví, rodina, duchovní cesta, radost…  a využít maximální potenciál daného místa. Negativní zóny zharmonizovat a pozitivní naopak podpořit.

 

V zahradě můžeme aplikovat Feng-shui dvojím způsobem. Buďto zjednodušeně tak, že náš pozemek rozdělíme na 8 základních zón Pa-kua a nebo  chceme-li jít více do hloubky, přidáme k tomu ještě další vrstvu, tzv. Bazhai analýzu, která už souvisí s tím, jakým způsobem máme umístěn na pozemku náš dům. Pro druhou variantu je potřeba zpracovat feng-shui analýzu celého domu, což se potom promítá do zahrady. (více na toto téma na www.ekodomy.eu..)

 

Obecně ale, bez jakýchkoli hlubších znalostí, můžeme aplikovat alespoň tzv. školu formy, ze které vyplývá několik základních pravidel:

 

organické tvary              Používat organické formy a tvary

              Po rovných a přímých liniích se pohybuje energie rychle, jako po dálnici. Tato energetická dálnice např. před hlavním
              vchodem, nám pak do našeho obydlí přivede příliš rychlou a agresivní energii. Naproti tomu vlnitý pohyb po oblých
              liniích je velmi přirozený a můžeme ho nalézt všude v přírodě přirozeně.

 

 

 

teorie 5-ti zvířat         Pro umístění domu na pozemku aplikovat metodu tzv. 5-ti zvířat

         Feng-shui nás učí, jakým způsobem umístit dům v rámci jeho okolí tak, aby jeho pozice byla energeticky co nejpříznivější.
         Používá k tomu obrazně tzv. 5 zvířat:

    –   Rudý fénix je bájný pták, který nikdy neumírá. Přestavuje energetický zdroj související s inspirací a touhou
         uskutečňovat činy. Ideálním fénixem je např. řeka, jezero, otevřený výhled; ve městě pak rušná silnice.
         Náš dům tedy umisťujeme ideálně tak, aby se tento rudý fénix se nacházel před ním.

    –   Černá želva symbolizuje svým pevným krunýřem bezpečí a stabilitu. Ideální želvou pro dům je hora, kopec,
         zeď, živý plot či jiná budova a její řádná poloha je vzadu za domem.

    –   Zelený drak představuje budoucnost, naše ambice, sílu jít vpřed a dosáhnout našich cílů. Jeho poloha je na levé
         straně a je vždy větší než tygr. Může to být tedy např. kopec, vysoký strom, ve městě výšková budova. Pokud nám v zahradě
         náš drak chybí, můžeme si ho vytvořit tím, že v daném místě zasadíme strom, či vytvoříme umělý kopec.

    –   Bílý tygr – evokuje fyzickou sílu a schopnost se bránit ale také zaútočit. Jeho agrese a síla představuje defenzivnější energii,
         která se týká našich základních materiálních potřeb. Tygrem může být menší kopec, keř, strom nebo nižší budova a jeho
         poloha je vpravo.

Had nacházející se uprostřed pomáhá koordinovat ostatní zvířata. Bdělý a soustředěný přebírá informace od ostatních tvorů a poskytuje směr. Hadem jsme my sami…

 

Rovnoměrný tvar pozemku

rovnoměrný tvar pozemkuRovnoměrný tvar pozemku je důležitý z hlediska tzv. Pa-kua (zrcadlo života). Pa-kua rozděluje náš dům nebo zahradu do 9 zón a každá z těchto zón je spojena s určitou životní oblastí (hojnost, partnerství, zdraví, sláva, kariéra, radost a kreativita…). Pokud je náš pozemek nerovnoměrný, např. příliš protáhlý obdélník, některé ze zón se díky tomu dramaticky zmenší, jiné dramaticky zvětší a vzniká energetická nerovnováha. Nerovnoměrností se myslí i různé výkusy a chybějící rohy, díky nimž můžeme úplně postrádat např. zónu partnerství. To se pak do našeho života může promítnout neschopností nalézt si stálého partnera, nebo neustálými problémy ve vztazích. Za rovnoměrné tvary se považují čtverec, lehce protáhlý obdélník, kruh a tvary z těchto základních vycházející. Tvar lichoběžníku je příznivý v případě, že vstup z ulice je na jeho delší hraně. Vzniká tak obrazně lopatka, jež krásně namete energii čchi na pozemek. Sousedí-li s ulicí kratší strana lichoběžníku, taková situace je považována za nepříznivou a je potřeba provést nápomocná opatření.

 

Umístění jezírka – voda, pramen života

umístění jezírka    Obecně se dá říci, že ideální poloha pro umístění vodního živlu je před domem, tedy v pozici rudého Fénixe. Voda v zádech
    domu by oslabovala jeho stabilitu.
    Můžeme se na to ale také podívat z hlediska „Pa-kua“, tedy z hlediska 5 ti elementů a jejich podpory:

    Jihovýchod – zde nám voda, nejlépe proudící, podporuje hojnost a prosperitu. Pohyb v jezírku můžeme zajistit
    např. umístěním ryb.

    Východ – na východní straně nám vodní živel podpoří zdraví.

    Sever – na severu podporujeme umístěním opět nejlépe proudící vody kariéru a životní cestu.

                                                           Západ – na západě je jezero symbolem radosti a kreativity.

Voda na zahradě neodolatelně přitahuje čchi a láká další živočichy k návštěvě. To do zahrady vnese další život, což velmi pozitivně ovlivňuje její Feng-shui. Ať už vodní motiv v zahradě uplatníme ve formě jezírka, potůčku, vodní fontány či chrliče, v každém případě bychom se měli postarat o to, aby voda byla čerstvá a čistá. Kalná, bahnitá voda přitahuje totiž místo čchi do zahrady negativní sílu ša.

 

Vstup do domu či zahrady

vstup do domuMístem odkud přicházíme se do našeho příbytku či zahrady vlévá energie. Vstupní dveře do domu a vstupní branka na zahradu jsou ústa čchi energie, jejíž kvalita je ovlivněna jednak astrologickou konstelací daného místa (je možno spočítat v rámci analýzy Feng-shui), ale také tím, jak daný prostor vypadá. Zda je čistý, upravený krásný, živý, plný kvetoucích rostlin nebo naopak zanedbaný, špinavý, v horším případě plný zbytečného nepotřebného harampádí. A kvalita, kterou přicházející energie nabere v tomto místě, se pak rozlévá do celého domu/zahrady. Tento prostor se nazývá „Ming Tang“ a v ideálním Feng-shui případě by měl být prostorný, světlý, voňavý, krásný…

 

Harmonie JIN a JANG

harmonie jing jangCelý svět je založen na polaritách.. Noc a den, žena a muž, země a nebesa, tvrdý a měkký, rychlý a pomalý atd. Pokud by existovala pouze jedna polarita, např. pouze muži (jang), svět by asi dlouho neexistoval. Proto, aby vše mohlo přirozeně běžet a fungovat, proto, abychom zažívali pocit harmonie a pohody, potřebujeme mít v životě obě složky, Jin i Jang v rovnováze. A to se týká i zařízení našeho bytu či zahrady. V prostředí, které je velmi jangové (přímé linie, tvrdé a materiály, intenzivní zářivé barvy…) budeme mít problém si odpočinout a naopak ve velmi jinovém prostředí (oblé tvary, měkké materiály, jemné pastelové barvy…) se nám zase bude hůře pracovat či podávat nějaký fyzický výkon. Příroda je ale mocná, a pokud Jang dosáhne svého maxima, převrátí se v polaritu jin. To můžeme vidět v tzv. monádě Jin a Jang, kde v černém poli Jin je už připraven zárodek jangu – bílá tečka a naopak v poli Jang černá tečka jinu. Není žádné buď – anebo aby vzniklo harmonické spojení, musí protiklady spolupůsobit. Chceme-li tedy žít harmonickým životem, našim cílem musí být dosažení rovnováhy mezi jin a jang.

 

Rovnováha 5-ti elementů

Rovnováha 5-ti elementůTaoismus rozlišuje pět základních druhů energie, ze kterých je odvozeno vše, co existuje. Tyto energie byly pojmenovány výrazy z fyzického světa a kromě kosmických sil a přírodních jevů k nim lze přiřadit vše, co bylo stvořeno člověkem. Těchto pět základních energií (voda, dřevo, oheň, země a kov) jsou spolu ve vzájemných vztazích a podíváme-li se na jejich kruhové schéma, které tyto vztahy popisuje, jeden element podporuje ten následující a ten zase ten následující. Ve směru po kruhu tedy voda živí dřevo, dřevo podporuje oheň, oheň přechází v zemi, a země rodí kov. V opačném směru se pak elementy oslabují, napříč kruhem dokonce ovládají jeden druhý. Pokud pochopíme tento základní princip, můžeme si začít hrát a kterýkoli prvek buďto zesílit nebo naopak zeslabit tak, abychom v našem okolí dosáhli maximální rovnováhy.