Dusíkáče

dusíkáčejsou rostliny, produkující svými kořeny speciální bakterie, jež na sebe váží dusík. Ten je pro většinu rostlinných druhů důležitou součástí jejich výživy. Vysazováním dusíkáčů např. v blízkosti ovocných stromů urychlujeme jejich růst a zkracujeme tak dobu, za kterou nám začnou plodit. Mezi tyto tzv. dusíkaté rostliny patří např.: hlošina úzkolistá, hlošina okoličnatá