Co je permakultura?


co je permakultura
Co o tom říkají její zakladatelé Bill Mollison a David Holmgren?

„Myšlenka za permakulturními principy spočívá v tom, že ze studia přírodního světa a předprůmyslových udržitelných společností můžeme odvodit všeobecné principy, které budou univerzálně použitelné pro urychlení rozvoje udržitelného využití krajiny a zdrojů.

Permakultura shrnuje různé nápady, zručnosti a způsoby života, které musíme znovu objevit a rozvinout, abychom se dokázali změnit ze závislých konzumentů na zodpovědné a produktivní občany. V tomto užším, ale důležitém smyslu neznamená permakultura krajinu či ekologické zahrádkářství, udržitelné farmářství, energeticky efektivní stavby či ekovesnice jako takové. Je to způsob navrhování, zakládání, řízení a vylepšování těchto a všech dalších lidských snah o udržitelnou budoucnost.

Tyto principy vnímáme jako univerzální, přestože metody jejich uplatnění se budou velmi různit podle místa a situace. Na základě stále se vyvíjejícího rozšíření, principy můžeme použít v osobní, ekonomické, společenské či politické reorganizaci. Tyto principy se rozdělují na etické a desénové (viz níže).

Permakultura je též celosvětová síť, hnutí jednotlivců a skupin, šířící permakulturní řešení v bohatých i chudých zemích na všech kontinentech. Tito lidé, bez podpory vlád a podniků, přispívají k udržitelné budoucnosti tím, že přizpůsobují svůj život a práci principům permakulturního designu. Přinášejí malé lokální změny, které však mají potenciál přímo či nepřímo ovlivnit ekologické zemědělství, technologie a komunity v širším okolí.

Celé permakulturní hnutí a základní porozumění jejím principům ve společnosti dokazují, že komplexní, abstraktní a revoluční myšlenky, dokážou ovlivňovat společnost prostřednictvím pozitivních procesů zdola. Na rozdíl od tohoto příkladu, víceré programy trvalé udržitelnosti ztroskotali na snahách povznést kulturu pomocí centrálních nařízení, státních a mezinárodních politik.