Bylinková spirála

Bylinková spirálaSpeciální verzí vyvýšeného záhonu je bylinková spirála. Jak již název napovídá, jedná se o trojrozměrnou spirálu vybudovanou např. z cihel, kamene nebo i dřevěných fošen (v tom případě ale přicházíme o oblé tvary). Vnitřek je vyplněn zeminou, pod níž opět můžeme aplikovat organické zbytky, větve a na úplné dno nejlépe i kamenivo, sloužící jako drenáž. Spirála je zpravidla 2 metry široká a 1 metr vysoká. Díky různým výškovým stupňům se nám nabízí široká škála možností osázení rostlinami. Vrchní část spirály je díky většímu množství slunečního svitu sušší a teplejší, spodní část spirály naopak vlhčí a stinnější. Nahoru tedy sázíme teplomilné středomořské bylinky, dolů naopak ty vlhko a stínomilnější. Kromě svojí praktické stránky nám hezky vybudovaná spirála udělá na zahrádce spoustu parády.