4.přítok do jezírka skrze keramickou nádobu

4.přítok do jezírka skrze keramickou nádobu